Najavljeni događaji

Više događaja

VIC DANA

Više viceva
Na ispitu Perica na ispitu izvlači pitanja:
Prvo pitanje ne zna, ni drugo, a ni treće.
Napiše mu nastavnik u indeks "majmun".
Perica kaže: Pa nastavniče ovdje je samo potpis, nema ocjene!!!
Tuesday, 07.07.2015 Otvori vic