Pored brane HE „Rama“, gdje je dubina jezera najveća veliki dio površine vode sada je pod ledom, tako da jezero trenutačno sliči na rijeku.