Jednostavno pokrenite aplikaciju Miracle Machine na svom iPhoneu i odaberite vrstu i stil vina koje želite napraviti. Aplikacija će vam potom reći koje sve sastojke trebate staviti u uređaj za pravljenje vina koji će pak s vašim iPhoneom biti povezan putem Bluetooth veze.

Aplikacija prati napredak vašeg vina kakao ono sazrijeva, a za oko tri dana vino bi trebao biti spremno za konzumaciju.

Na primjer, možete odabrati da napravite cabernet sauvignon sa "živim" karakterom, a aplikacija će vam generirati recept za takav stil vina. Sastojke neće biti teško pronaći jednom kada autori koji stoje iza ovog projekta lansiraju posebne vinske "pakete" koji će sadržavati koncentrate različitih vrsta grožđa, kvasce i ostale sastojke potrebne za određenu vrst vina.

Vinarski uređaj se sastoji od termo-plastične fermentacijske komore, grijača, regulatora temperature, elektromotora koji je zadužen za miješanje sastojaka i mikroprocesora zaduženog za kontrolu procesa te Bluetooth antene za spajanje s vašim smartphoneom.