26. sjednica OV Prozor-Rama zakazana je za sutra, 28. svibnja 2015., a održat će se u HE Rama, dvorana za sastanke, s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu je 12 točki:

1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.
– 31.03.2015.godine,
3. Prijedlog Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi u općini Prozor – Rama,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena  komunalnih usluga,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor – Rama,
6. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za mjesne zajednice, pitanja mladih i
suradnju sa općinama i gradovima,
7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veselko  Tenžera“ Uzdol,
8. Davanje suglasnosti na Poslovnik o radu Etičke komisije,
9. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Vodograd“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
10. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Radio-Rama“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
11. Informacija o Općinske službe o Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica“ Prozor – Rama za 2014. godinu,
12. Pitanja i Inicijative vijećnika.

Komunikacijske vještine i kulturu ophođenja ramskih vijećnika svakako ne propustite poslušati putem valova Radio Rame, koja će i ovog puta izravno prenositi sjednicu vijeća od 9 sati.