Socioekonomski status je glavni faktor rizika za loše zdravstveno stanje - ljudi koji su u nepovoljnom financijskom položaju češće boluju od kroničnih dijagnoza poput kardiovaskularnih bolesti.

Međutim, nova studija dala je nov pogled na to kako financije mogu uticati na naše zdravlje, posebno na rizik od srčanog udara.

U studiji objavljenoj u "JAMA Cardiology", istraživači kažu da su promjene u bogatstvu povezane s rizikom od srčanog udara - porast bogatstva korelira s manjom vjerovatnoćom srčanog udara, dok je pad bogatstva povezan sa većim.

"Smanjivanje bogatstva je faktor rizika koji može da se mijenja tijekom čovjekovog života i može uticati na kardiovaskularni zdravstveni status osobe", rekao je koautor studije Mataja Vedugeneten.

Koristeći podatke RAND-ove studije zdravlja (HRS) - koja je pratila detaljne informacije o financijskoj imovini sudionika, uključujući stanovanje, ušteđevinu, dugove i prihode - istraživači su pregledali 5.579 odraslih osoba starijih od 50 godina koji nisu imali problema sa srcem kada HRS je počeo.

Između januara 1992. i decembra 2016. godine, sudionici su prijavili sve nove zdravstvene dijagnoze koje su dobili. Analizirajući te informacije, naučnici su otkrili da ispitanici čija se imovina povećala imaju manje šanse da razviju kardiovaskularne bolesti, dok je smanjenje bogatstva povećalo rizik od srčanih bolesti.

"Smanjenje bogatstva povezano je s visinom stresa, manje zdravog ponašanja i manje slobodnog vremena, a sve je to povezano s lošijim kardiovaskularnim zdravljem", rekao je još jedan koautor studije dr Andrej Samarsono.

Iako se većina istraživanja usredotočuje na dohodak, ovo istraživanje daje širi pogled na to kako financijska situacija osobe može uticati na njeno zdravlje - plata može biti primarni financijski stres u životu, ali nije jedina.

Prihod odražava novac koji redovno dobivamo, dok je bogatstvo holističnije, obuhvata i imovinu i dugove.