Kineski znanstvenici tvrde da su otkrili prirodnu supstancu koja će ljude održati trijeznim bez obzira na konzumiranu količinu alkohola. Osim toga, ova supstanca neutralizira mamurluk i može pomoći alkoholičarima u borbi protiv bolesti ovisnosti od koje svake godine umre veliki broj ljudi širom svijeta.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 2,5 milijuna ljudi godišnje umre od posljedica pretjerane upotrebe alkohola, a lijek za ovu bolest se možda krije u drvetu latinskog naziva Hovenia dulcis. Ekstrakt ovog drveta u kineskoj narodnoj medicini koristi se više od 500 godina za liječenje mamurluka, zahvaljujući komponenti dihidromicetinu (DHM) koja predstavlja blokator intoksikacije.

Science Direct prenosi drugo istraživanje u kojem je skupina japanskih znanstvenika provjerila istinitost prvotno provedenog istraživanja.

Osušeni plod i peteljka Hovenia dulcis Thunberg (Rhamnaceae) (HD) korišteni su kao narodni lijek za liječenje bolesti jetre, detoksikaciju alkoholizma te sprječavanje i liječenje mamurluka.

Stoga su znanstvenici istražili farmakologiju HD-a na kinetici EtOH i na enzimima povezanim s metabolizmom alkohola kako bis pronašli znanstvene dokaze HD-a za sprječavanje mamurluka.

"EtOH je oralno primijenjen 30 minuta nakon oralne primjene HD kipućeg vodenog ekstrakta na štakorima. Zatim su izmjereni profili koncentracije EtOH u krvi. Miševi su hranjeni s hranom koja je sadržavala HD u prahu tijekom 7 dana, te su mjerene aktivnosti alkohol dehidrogenaze (ADH) i acetaldehid dehidrogenaze (ALDH) u jetri. Stanice Hepa1c1c7 uzgajane su s medijem koji je sadržavao HD ekstrakt te su mjerene aktivnosti ADH i ALDH. HD ekstrakt smanjio je koncentracije EtOH u krvi kod štakora i inducirao aktivnosti ADH i ALDH i ekspresiju mRNA i proteina ADH1B, ALDH1A1 i ALDH2 u jetri miševa i stanicama Hepa1c1c7. Dihidromiricetin, jedan od sastojaka HD-a, značajno je inducirao aktivnosti ADH i ALDH u stanicama Hepa1c1c7, međutim, frakcije koje sadrže hidrofilne organske spojeve male molekulske mase najviše su pridonijele aktivnostima HD ekstrakta" - navodi se u istraživanju.

U zaključku znanstvenog istraživanja ističe se da su razjašnjeni eksperimentalni farmakološki dokazi HD-a kao narodnog lijeka za detoksikaciju od alkoholizma i sprječavanje mamurluka.