Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Prozor-Rama za akademsku 2023./24. godinu
 
Na Preliminarnoj listi koja se nalazi u prilogu su imena 166 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2023./24. godinu.

Na Natječaj je ukupno pristiglo 192 prijave studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste.

Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor
Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama

Preliminarnu listu pogledajte OVDJE