Ganga pjesma naših pradjedova
Koja osta do današnjeg dana
Putokaz je budućnosti naše
I ljubav je svima dobro znana

Kako ganga nasta i od kuda
Teorije razne se pričaju
Trebalo bi pitat Hercegovce
Jer oni je najbolje pjevaju

Pjevana je u svim prigodama
Pa i onda kad je bilo teško
Ko god voli gangu i bećarac
Srce mu je hrabro i viteško

Nikad svoga odrekli se nismo
Pa ni onda kada smjeli nismo
Svoju gangu i narodni nošnju
Do danas sačuvali mi smo

Za vremena turske tiranije
Zabranjeno bilo je pjevati
Rekli su im jedan smije vodit
A ostatak njemu se rugati

Puno toga zaboravu ode
Čudnovati Božji su puti
Ali ganga pjesma pradjedova
Dugo će se pjevati i čuti

Sastavio: Ivan Čuljak