U periodu zime potrebno je posvetiti pažnju kokoškama kako bi što lakše podnijele niske temperature. Neophodno im je osigurati  suh i topao kokošinjac, dobru ventilaciju, dovoljno svjetlosti i kvalitetnu hranu te vodu.

Same životinje se za zimu pripremaju izmjenom perja ili mitarenjem, jer im je to osnovna zaštita od hladnoće. Neke rase počinju da mijenjaju perje već u kolovozu, dok druge to čine u studenom. Mitarenje započinje na glavi, a zatim napreduje preko grudi, leđa i završava na repu. U ovom procesu kokoške troše mnogo hraniva zbog čega opada proizvodnja jaja. Kako bi se spriječio pad proizvodnje dodaje se hrana obogaćena proteinima, mineralima, vitaminima, elektrolitima.

Suh kokošinjac

Objekt u kome se drže kokoške treba da osigura nekoliko stvari: da je topao, suh i da pruža zaštitu od grabljivica. Od veličine objekta zavisi broj peradi koja se za vrijeme zimskih dana, kada pada kiša ili snijeg više zadržavaju u unutrašnjosti. Vlaga je neprijatelj zdravlja i doprinosi pojavi bolesti u jatu. Stelja treba da je suha, a njen sloj debeo od 10 do 15 cm.

Zaštitite životinje od propuha

Životinje ne smiju biti izložene propuhu. Hladan zrak će ih dodatno rashladiti. Međutim, ne smijemo u potpunosti obustaviti ventilaciju, jer će to dovesti do problema s amonijakom. Najbolje je ventilacijske otvore postaviti što bliže krovu, jer hladan zrak neće direktno da ide na kokoške. Otvor treba da ima poklopac kako bi se po potrebi otvarao i zatvarao. Relativna vlažnost zraka treba de se kreće između 60 i 80 posto.

Optimalna temperatura

Poželjno je da temperatura u objektu bude stabilna i da se kreće između 12 i 18ºC. Nepoželjna je oscilacija temperature, kao i smanjenje i povećanje. Takve situacije dovode do smanjenja proizvodnje jaja i trošenja energije na održavanje tjelesne toplote. Danas postoje posebne lampe za grijanje koje su opremljene tako da sprečavaju ozljede kokoški. Kada kokicama ozebu noge one prestaju da nose jaja.

Neophodna je svjetlost

U periodu zime kratak dan i neosvijetljenost smanjuju mogućnost proizvodnje jaja. Faza u kojoj kokoši imaju ovulaciju ne može da se odvija bez dovoljno svjetlosti. Zbog toga je fluorescentnim svjetiljkama potrebno osigurati osvijetljenost oko 14 h. Nije potrebno da se kokošinjac osvijetli tijekom 24 h.

Dobra ishrana

Svi ovi čimbenici neće imati efekta, ako je hrana slaba. Visokokvalitetna hrana treba da sadrži hranjive materije, vitamine, minerale. Neophodne su žitarice, prvenstveno kukuruz, ječam, zob, i mahunarke. Kada se daju nesamljevena zrna, probava duže traje, pružaju potrebnu rezervu energije, ali je slabija hraniva iskorištenost. Mogu se davati tople kaše. Preporučljivo je toplu, vlažnu hranu davati u jutarnjim satima, dok se suha hrana daje u drugom dijelu dana. Prije podne se daju povrće, korijenski usjevi i drugi dodaci koji će osigurati dovoljno minerala i vitamina.

Kako bi se proces varenja odvijao bez problema potrebno je dovoljno pijeska i kamenčića. Voda u pojilicama ne smije da se smrzne, jer je preduvjet za proizvodnju jaja i dobro zdravlje.

Agroklub.ba