Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca/branitelja i invalida Obrambeno-oslobodilačkog/Domovinskog rata s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenih u proračunu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 400.000 maraka.

Ova sredstva bit će odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, i to ukupno 300.000 maraka za člana uže obitelji razvojačenog branitelja s kojim je umrli razvojačeni branitelj živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, prenosi Fena.

Za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija odobreno je 100.000 KM za ratne vojne invalide, članove uže obitelji šehida i poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih obitelji i razvojačenih branitelja, za slučaj smrti članova njihove uže obitelji.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca/branitelja i invalida Obrambena-oslobodilačkog/ Domovinskog rata iz transfera namijenjenog za pomoć u liječenju branitelja, u visini od 1.500.000 maraka.

Od ovog iznosa, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, 1.050.000 maraka je predviđeno za razvojačene branitelje, i to za vlastito ili liječenje članova uže obitelji.

Sredstva od 450.000 maraka namijenjena su obiteljima poginulih branitelja, obiteljima umrlih ratnih vojnih invalida i obiteljima umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Istaknuto je kako će ova sredstva biti dodjeljivana na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u tijeku 2020. godine u skladu s javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć, a bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu.

Federalni ministar za pitanja boraca/branitelja i invalida Obrambeno-oslobodilačkog/Domovinskog rata imenovat će komisiju koja će razmatrati zahtjeve i dati mu prijedlog za dodjelu pomoći, nakon čega će donijeti konačnu odluku o dodjeli jednokratne pomoći, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.