Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu pristojbe za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992-1995. godina, planiranih u Proračunu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim poduzećima. 

Naime, 2.000.000 KM KM su potrebna kako bi Energoinvest d.d. Sarajevo platio pristojnu Gasprom exportu iz Moskve. 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prijenosa sredstava koja se prikupljaju po ovom osnovu na namjenskom depozitnom računu Proračuna FBiH i imenovati povjerenstvo za praćenje njihovog namjenskog utroška.

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu pristojbe za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Poračunom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija u iznosu od 11.500.000 KM. Ovaj iznos će biti utrošen u skladu s Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2019. - 2022. godina.