Vlada FBiH upoznala se s informacijom o Sporazumu o kreditnoj liniji - Makrofinancijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu između Europske unije kao zajmodavca i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimca i Središnje banke BiH kao agenta zajmoprimca.

Prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po ovom Sporazumu o kreditnoj liniji u iznosu do 153.750.000 eura, što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih 250.000.000 eura za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj ovog zaduženja je ublažavanje ograničenja u smislu financiranja iz vanjskih izvora, ublažavanje platne bilance i ukupnih proračunskih potreba, ojačavanje stanja deviznih rezervi i pomoć u rješavanju tekućih i vanjskih financijskih poteškoća radi ekonomske stabilizacije i programa reformi.

Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.

Odlukom je data suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a za njegovo potpisivanje je ovlaštena federalna ministrica financija, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.