Vozila koja su Euro 4 i manje se ne mogu uvesti u Bosnu i Hercegovinu redovnim putem, najmanja norma za uvoz auta je Euro 5.

Vozila Euro 4 i manja mogu uvesti jedino povratnici iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu.

Dakle ako ste npr. živjeli u Sloveniji vama je potrebna potvrda iz BH. Ambasade da napuštate zemlju zbog povrataka u matičnu zemlju (u ovom slučaju je to BiH), komplet odjava iz Slovenije a morate biti vlasnik vozila najmanje 6 mjeseci i onda ste oslobođeni carine i poreza ali imate troškove od cca 300 KM.

Ako niste odjavili stalno prebivalište onda plaćate carinu. Carina u BiH je 15% a PDV 17% na putnička motorna vozila.

Automobil se ne odjavljuje dok se sve ostalo ne riješi jer ako se odjavi prije onda ga morate šlep službom voziti u BiH.