Sto sam njiva uzorao
Sto kanala prekopao
Sad mi ruke trnu noću
Poludjeti nekad hoću

Bez alata i pomoći
Radilo se sve do noći
Stalno teret na leđima
Bilo ljeto bila zima

Obuća je slaba bila
Noge mokre majko mila
Niko obuć ne zna šta će
Sedam braće jedne gaće

Kakav ormar, kakva soba
Preko srga visi roba
Bilo teško rano ljuta
Ni motorke ni auta

Dok iz jarma puste vola
Igrali su gluva kola
Taj ko ima u pojati
Ima razlog i pjevati

Kakav šporet, kakva pegla
Kakvo cvijeće, kakva tegla
Mirisala poljska trava
I s ognjišta crna kava

Ivan Čuljak