Kako bi se roditelji i stručnjaci koji rade s djecom u školama i vrtićima upoznali s opasnostima prekomjernog i preranog korištenja današnje tehnologije za djecu i njihov neurokognitivni razvoj, psihologinja Ankica Baković održat će u petak, 23.03.2018., u Domu kulture u Prozoru, s početkom 18:30 sati interaktivno predavanje pod nazivom „Utjecaj ekrana na dječji mozak“.

U današnjem vremenu, u porastu je broj novih, negativnih promjena u ponašanju i razvoju djece za koje znanstvena istraživanja pouzdano tvrde da su posljedica prekomjernoj izloženosti ekranima. Samo neke od njih su povećavanje vjerojatnosti za razvoj ADHD-a, poteškoće govora, poteškoće učenja, poteškoće s vidom, smanjenje kreativnosti i mašte itd.

O ovim i brojnim drugim opasnim posljedicama za razvoj djece, posjetitelji će imati priliku čuti na predavanju čiji je glavni cilj informirati roditelje i stručnjake o svim mogućim negativnim posljedicama ovog trenda za njihovu djecu te ponuditi im nove mogućnosti tretmana različitih oblika poteškoća kod djece.

„Cilj je posvijestiti roditeljima da nepravilno korištenje ekrana stvara veliki rizik za razvoj patologije kod njihove djece. Tako uslijed nepravilnog korištenja ekrana kod djece dođe do noćnog mokrenja, mucanja, tikova, strahova i svih tih naizgled bezazlenih ekrana i crtića. Zbog toga nam je važno posvijestiti da dijete poistovjećuje sebe sa sadržajem kojeg gleda. Ako je sadržaj nasilan dijete misli da je ono to koje je doživjelo to nasilje. Ne može razlikovati da je to bio samo film ili crtić. Dijete to doživljava preosobno. Moja kolegica Marušić, poznati neuropedijatar iz Splita, kazala je pak, da za dijete tjedno pola sata gledanja tv ekrana može biti rizično“, kazala je Ankica Baković, psihologinja iz Livna.