Pozivamo zainteresirane osobe da dođu na ovaj sastanak radi detaljnijih informacija i dogovora o početku rada! Klub će voditi profesionalna plesačica!

Marijana Knežević