Okopavanje i prihranjivanje paradajza – Obrada zemljišta u tijeku vegetacije, međuredna i u redu između biljaka, obavlja se mašinski ili ručno kopanjem ili prašenjem. Cilj je da se gornji dio ograničenog sloja zemljišta održi u rastresitom stanju i time biljkama osigura povoljan vodni, zračni i toplotni režim. Ovom obradom se istovremeno suzbijaju i korovi.

Broj kopanja i prašenja zavisi od zakorovljenosti zemljišta, tipa zemljišta, učestalosti i intenziteta kiša, broja navodnjavanja. Prvo i drugo kopanje izvodi se dublje, prije nego što se razvije korijenov sustav koji se velikom dijelom rasprostire u površinskom sloju zemljišta. Kasnije, dubljim kopanjem, korijenov sustav se oštećuje što dovodi do poremećaja u snabdijevanju biljaka vodom i hranljivim materijama. Zato se kasnije obrada svodi na prašenje radi suzbijanja korova i uništavanja pokorice.

Na početku plodonošenja usjev treba prihraniti drugom polovinom ukupne doze mineralnih đubriva. U baštenskoj proizvodnji đubrivo treba rasturiti oko svake biljke, a zatim okopati cijelu površinu. Na velikim plantažama đubrenje se obavlja istovremeno s međurednom obradom zemljišta mašinama.

agrosavjet.com