Koordinacija udruga proisteklih iz Domoviskog rata organizira besplatni prijevoz za Uzdol na dan sijećanja na žrtve Uzdola, 14. rujna 2019.

Za ovaj dan su osigurana dva autobusa.

- Pravac 1: Orašac, Vrvara, Rumboci, Jaklići, Ripci, Podborsko raskrižje, Ometala, Prozor, Dobroša, Uzdol.
Vrijeme polaska  14.09.2019 god, u 09:00 ispred crkve na Orašcu.

- Pravac 2: Ustirama, Gračac, Gračanica, Lug, Dobroša, Uzdol.
Vrijeme polaska 14.09.2019 god. U 09:00 h ispred škole na Ustirami.

Povratak sa Uzdola u dogovoru sa vozačima.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domoviskog rata
Prozor Rama