Kao i u drugim ramskim župama, i u župi Prozor i ove godine, kao zahvala za urod i plodove, ali i molitva na grobovima svojih predaka i rodbine, u svim naseljima koja pripadaju ovoj župi, biti će služene svete mise „jesenskog“ blagoslova prema sljedećem rasporedu:

Subota, 28. rujna – Borovnica, 11 sati
Subota, 28. rujna – Perići, 11 sati
Subota, 5. listopad -- Dobroša, 11 sati
Subota, 5. listopada – Paljike, 11 sati
Nedjelja, 6. listopada – Lug, 11 sati
Subota, 12. listopada – Ćališi, 11 sati
Subota, 12. listopada – Ometala, 11 sati
Nedjelja, 13. listopada – Gmići, 11 sati
Subota, 19. listopada – Šlimac, 11 sati
Nedjelja, 20. listopada – Prozor, 11 sati