Na spomen Vran planine i Kedžare, većina pomisli na Divu Grabovčevu i njezin grob na Kedžari na koji se od davnina hodočastilo. Do izgradnje makadamskog puta koji s Blidinja, preko Kedžare vodi prema Rami, na Kedžaru se moglo doći jedino pješice.

Jedan od glavnih pravaca kojim bi hodočasnici dolazili na grob Dive Grabovčeve bio je onaj koji je s Maglica preko Priboja, Čistih dolaca, Krivodola, Zavranja, Propale i Male Kedžare vodio do groblja.

Nakon izgradnje puta, a zadnjih petnaestak godina posebno, rijetki su oni koji pješice dolaze na Kedžaru. Osim što većina ne želi pješačiti nekoliko sati, jedan od razloga je i taj što nije postojala obilježena staza pa je onima koji ne poznaju teren bilo teško odlučiti se ne pješačenje ovim pravcem. Oni koji su nekada redovito išli na hodočašće, sada su većinom u starijoj životnoj dobi i više nisu sposobni za dulje pješačenje, a mlađe generacije, u većini slučajeva ne znaju što je to višesatno pješačenje.

Želeći promijeniti stanje na terenu i ponovno potaknuti na pješačenje do Kedžare barem jednom na godinu, ali i dati svoj doprinos promoviranju Kedžare kao planinarskog i hodočasničkog odredišta, članovi HPD „Rama“ već dulje vrijeme rade na projektu markiranja i postavljanja signalizacije od Maglica do Divinog groba.

Budući da staza prema Kedžari prolazi u blizni Propale, prirodnog fenomena u kojemu se snijeg i led zadržavaju tijekom cijele godine, biti će postavljen info punkt s fotografijama i informacijama o njoj.

Prije sedam godina, članovi HPD “Rama” po prvi put, markirali su ovu stazu, ali vrijeme i klimatski uvjeti na planini, odradili su svoje, tako da je sada većina markacija skoro nevidljiva.

Nakon završetka projekta, svi oni koji se od sada odluče na pješačenje prema grobu Dive Grabovčeve, bez obzira što ne poznaju teren, prateći markacije, mogu bez ikakvih problema uputiti se i doći na Kedžaru. Realizacijom planiranoga, HPD “Rama” će još jednom dati svoj doprinos promociji Rame i ramskih planina, ali i očuvanju sjećanja na Divu Grabovčevu.