Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj u četvrtak u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2020. godinu.

Strateški ciljevi i programi Vlade FBiH u 2020. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Europske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje proračunske odgovornosti, ekonomske reforme.

Zalgat će se, navedeno je, za izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje suradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije i jačanje regionalne suradnje i koordinacije između županije.

Vlada je, na istoj sjednici, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, nakon što je Ustavni sud BiH kontinuirano ukazivao na sustavno kršenje ovog prava apelanata.

Stoga su poduzete aktivnosti za uspostavljanja učinkovitog pravnog lijeka u odnosu na pravo na suđenje u razumnom roku kroz zakonodavni okvir definiran ovim prijedlogom zakona. Predviđen je jasan, učinkovit i ekonomičan zakonodavni okvir koji osigurava mehanizam zaštite prava na suđenje u razumnom roku.