Federalni ministar pravde, Vedran Škobić, uputio je Parlamentu Federacije BiH urgenciju kojom se poziva na provedbu odluke Ustavnog suda BiH vezano uz izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je još 2006. godine utvrdio je kako Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine nisu u skladu s Ustavom kao i s Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Odlukom Ustavnog suda BiH 28. siječnja 2007. grb i zastava Federacije BiH stavljeni su izvan snage jer ne predstavljaju sva tri konstitutivna naroda u BiH. Od 14. lipnja 2007. grb i zastava Federacije su ukinuti i nisu u službenoj uporabi.

Tom odlukom naloženo je Parlamentu Federacije BiH da za pola godine usuglasi ovaj zakon s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ministar podsjeća kako je Vlada Federacije BiH još od 2011. godine u planove rada uvrstila izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakon o grbu i zastavi Federacije BiH. No, uvjet je bio prethodno usvajanje obilježja u federalnom parlamentu.

Zbog toga, navodi Škobić, Federalno ministarstvo pravde, nije u mogućnosti u proceduru uputiti izmjene i dopuna navedenog zakona, budući da svoj dio posla nije uradio federalni Parlament.

Još 2011. godine formirano je povjerenstvo ova Doma parlamenta Federacije BiH koje je preuzelo aktivnosti na izboru likovnog rješenja, ali do toga nije došlo. Od tada pa do danas federalni parlament nije izvršio izbor rješenja niti je o tome ovo ministarstvo zaprimilo bilo kakve obavijesti.

Zbog toga je ministar Škobić zatražio informacije o poduzetim aktivnostima čime bi se stvorile pretpostavke da Federalno ministarstvo pravde može pokrenuti proceduru za izmjenu spornih odredbi Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministar u urgenciji navodi da je, ukoliko ove aktivnosti nisu započele, potrebno što hitnije inicirati poduzimanje potrebnih koraka kako bi otpočeo ovaj proces.