U Federaciji Bosne i Hercegovine u prosincu 2022. godine, u odnosu na prosinac 2021. godine, proizvodnja kravljeg mlijeka za piće veća je za 5,5 posto.

Također veća je proizvodnja vlake/vrhnja za 1,4 i kravljeg sira za 1,8 posto, dok je proizvodnja kajmaka manja za 5,7 posto, fermentiranih mliječnih proizvoda za 12,1 i maslacaza 1,1 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021. manja je za 1,9 posto, a u usporedbi sa prosjekom u 2021. manja je za 11 posto.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u prosincu 2022. godine, u odnosu na prosinac 2021. godine, ukupan broj zaklanih goveda manji je za 8,5 posto i ovaca za 3,9 posto, dok je neto težina ukupno zaklanih goveda veća za 6,3 posto, a ovaca za 8,6 posto.

Broj zaklanih svinja veći je za 10,7 posto i peradi za 5,3 posto, dok je neto težina ukupno zaklanih svinja veća za 13,9, a peradi za 16,5 posto.