U strukturi ulaganja iz javnih prihoda koje za 2017. godinu planira JP Ceste Federacije BiH, najveći iznos od 31,81 miliona KM predviđen je za redovno i zimsko održavanje cesta. Za sanacije klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza planirano je 1,99 milijuna KM, a za rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela 4,1 milijun KM. Za poboljšanje sigurnosti prometa, rasvjetu i semaforizaciju raskrižja i tunela u 2017. godini predviđeno je izdvajanje 6,18 milijuna KM, priopćeno je nakon sjednice Vlade Federacije koja je održana danas u Mostaru.

Naime, realizirajući zaključak s prošle sjednice danas je povećala na 500.000 KM sredstva namijenjena za sanaciju magistralne ceste M-14 Bihać - Bosanska Krupa (dionica kroz kanjon Une).

Kada je riječ o sredstvima međunarodnih financijskih institucija, 64,68 milijuna KM namijenjeno je Programu “Modernizacija cesta u FBiH”. Realizacija projekta iz ovog programa izravno ovisi o povećanju javnih prihoda JP Ceste Federacije BiH, što je uvjet međunarodnih kreditnih institucija.

Zbog toga je i ovaj put istaknuta važnost i hitnost donošenja odluka relevantnih institucija BiH o povećanju prihoda od naknada za putarine iz nafte i naftnih derivata, kako zbog Programa, tako i zbog novoproglašenih magistralnih cesta.

Inače, previđeno je da program modernizacije cesta traje sljedećih četiri do pet godina, za šta su međunarodne kreditne institucije odobrile 173 milijuna eura.

Programom su obuhvaćene izgradnje novih dionica, prije svega magistralnih cesta M17.3 Neum - Stolac i M18 Tuzla - Sarajevo, nastavak izgradnje treće dionice iza tunela Karaula, obilaznica oko Mostara, Bugojna, Donjeg Vakufa, Goražda, Cazina, izgradnja traka za spora vozila, rješavanje crnih tačaki, te sanacija šteta od poplava.

Danas je Vlada dala i suglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2016. godinu.