WhatsApp je nedavno uveo jednostavniju opciju za slanje visokokvalitetnih fotografija i videa.

Ranije, korisnici su morali ručno odabrati HD opciju za svaki pojedinačni medij što nije uvijek bilo praktično.

Sada, s novom nadogradnjom, stiže olakšanje.

U novoj nadogradnji WhatsApp aplikacije, korisnici će pronaći novi gumb nazvan "Media Upload Quality" koji omogućava automatsko slanje sadržaja u HD rezoluciji.

Ovaj gumb se nalazi u izborniku  "Storage and Data".

Kada korisnik odabere "Standard Quality", sadržaj će biti komprimiran kako bi se brže dostavio, zadržavajući nižu kvalitetu.

S druge strane, odabirom HD kvaliteta, mediji će zauzeti više prostora i sporije će se slati.

Ova nova opcija omogućava korisnicima da prilagode kvalitetu slanja sadržaja prema potrebama.

Trenutno je funkcija dostupna samo određenim testnim korisnicima, ali nakon što se sve tehničke poteškoće riješe, bit će dostupna u stabilnoj verziji WhatsApp aplikacije.

Kako biste iskoristili ovu novu funkcionalnost, važno je redovno nadograđivati aplikaciju putem Google Play trgovine i AppStorea.