''HDZ BiH će u konstituiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji poštovati izbornu volju bošnjačkog naroda'', rekao je u intervjuu za Večernji list Nevenko Herceg, aktualni predsjednik Vlade HNŽ-a.

Herceg je rekao kako je Vlada kojoj je na čelu ''tijekom ovoga mandata učinila brojne pozitivne pomake u velikom broju pitanja koja se izravno odnose na svakodnevni život građana, što su oni prepoznali i honorirali kroz izborni proces''.

''Bili smo prva Vlada koja je bila prisutna u svakom dijelu županije, od Ivan-sedla na sjeveru do Ivanice na krajnjem jugu, i podjednako brinula o svim našim jedinicama lokalne uprave, općinama i Gradu Mostaru, što su građani valorizirali značajnom potporom našim kandidatima, a napose meni kao nositelju liste HDZ-a BiH i koalicije stranaka HNS-a. To svakako godi, ali još više obvezuje da se ukazano povjerenje i opravda'', rekao je Herceg.