Na održanoj 101. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Program utroška novčanih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za što je u ovogodišnjem Proračunu planirano 1.320.000 KM. Programom se utvrđuje vrsta, visina, uvjeti, opći i posebni kriteriji za ostvarenje potpore, način ostvarenja, te nadzor i kontrola.

Cilj donošenja Programa je podizanje razine proizvodnje na razinu samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvitak poljoprivrede koja je od značaja za turizma i ekologiju. Naglašeno je kako će se podržati biljna i animalna proizvodnja, te nabava poljoprivredne mehanizacije.

Također, usvojen je Zaključak da Ministarstvo pristupi izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se obuhvatio što veći broj proizvođača koji mogu ostvariti pravo na potpore. Tako Vlada želi još snažnije poticati poljoprivrednu i prehrambeno-prerađivačku proizvodnju.

Program ranog otkrivanja raka dojke

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela je potrebne odluke u svezi s nastavkom provedbe aktivnosti iz Županijskog programa ranog otkrivanja raka dojke. Odluke se odnose na ugovore koji će se zaključivati sa zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uvjete opreme, prostora i kadra za obavljanje mamografskih pregleda, a koje su izabrane putem javnog poziva. U prvoj fazi ugovori će se zaključiti sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Kantonalnom bolnicom ''dr. Safet Mujić'' Mostar, a potom s ostalim odabranim zdravstvenim ustanovama. Za ovu namjenu Vlada je osigurala sredstva u iznosu od 250.000,00 KM.

Također, donesena je odluka o odobravanju sredstava za financiranje nabave cjepiva u iznosu do 40.000,00 KM. Sredstva će se dodijeliti Zavodu za javno zdravstvo HNŽ koji će provesti postupak nabave cjepiva protiv bjesnoće i humanog imunoglobulina i cjepiva protiv gripe za sljedeću sezonu.

Naknada za troškove pokopa

Vlada je usvojila i Odluku kojom je utvrdila visinu naknade za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj u iznosu od 889,00 KM.

Iz resora Ministarstva financija, Vlada je razmotrila i usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za proteklu godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, razmotrila Informaciju o realiziranju prometa naftnih derivata za 2018. godinu i Plan prometa naftnih derivata za 2019. godinu na području HNŽ. Kako je u Informaciji istaknuto promet naftnih derivata realiziran je u obimu od 93.543 tona. U usporedbi s ostvarenim količinama tijekom 2017. godine primjetan je pad potrošnje motornog benzina i tečnog naftnog plina, te povećanje potrošnje dizel goriva i lož ulja. Prema Planu prometa naftnih derivata na području HNŽ planirano je povećanje potrošnje u obimu od 97.007 tona.

Vlada je usvojila i Informaciju o realiziranju elektroenergetske bilance za 2018. godinu i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2019. godinu na području HNŽ. Ostvarena proizvodnja električne energije bila je 3.117.348 MWh, dok je ukupna planirana proizvodnja u ovoj godini 2.754.500 MWh.