Do 31.12.
Vlada HNŽ ograničila zapošljavanje

Vlada je donijela odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada HNŽ-a je usvojila Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna HNŽ, kao i iz izvanproračunskih fondova HNŽ u razdoblju od 1.10. do 31.12.2016. godine.

Istaknuto je kako se Odluka ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta za odobravanje prijama zaposlenika, priopćeno je.

Na današnjoj, 29. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je također usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojima se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu. Smjernice sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade, temeljne makroekonomske i pokazatelje ekonomske i fiskalne politike te pretpostavke društvenog i gospodarskog razvitka za proračunsku i slijedeće dvije godine.

Također, Vlada je usvojila Dokument okvirnog Proračuna HNŽ za razdoblje od 2017. do 2019. godine, koji za temeljni cilj ima izradu programskog proračuna i odgovornosti za postignute rezultate, kao i unaprjeđenje transparentnosti u potrošnji javnih sredstava.

Vlada je razmotrila Izvješće o financijskoj reviziji Proračuna HNŽ za 2015. godinu, te prihvatila preporuke koje je dao Ured za reviziju institucija u FBiH.

bljesak.info