Na Općim izborima održanim u listopadu 2018. godine u Skupštinu HNŽ-a izabrana su tri zastupnika iz Rame. Jedan od njih je i kandidat ispred Općinskog odbora HDZ-a Rama gospodin Slavko Bilić.

Gospodine Biliću, nakon što ste na prethodnim izborima izabrani za zastupnika HNŽ-a možete li nam reći Vaše prve utiske i smjernice za rad u Skupštini?

Nakon dvije održane sjednice ovog zakonodavnog tijela, a uzimajući u obzir da nije konstituirana Vlada niti je formirana većina u Skupštini još uvijek se privikavamo na rad, ali kako sam već najavio u predizbornoj kampanji nemam namjeru sjediti prekriženih ruku nego aktivno sudjelovati u radu. Budući da dolazim s područja Rame i oblasti obrazovanja, težište svog rada u suradnji sa Općinskim odborom HDZ-a,  svakako ću posvetiti tom području a  već je u tijeku realizacija projekta za Srednju školu Prozor u iznosu od 229.000,00 KM.

Koji će biti Vaši zajednički interesi u radu s predsjednikom Vlade i ministrima?

Kroz svoj dosadašnji politički angažman ostvario sam kontakte i suradnju kako predsjednikom Vlade tako i ministrima u Vladi HNŽ-a.

Svoje djelovanje vidim kao poveznicu između naše lokalne zajednice i županijskog središta. Često općinska vlast osporava rad Vlade, ali treba istaknuti da Županija samo za plaće i druge troškove u prosvjeti, policiji, zdravstvu i drugim korisnicima proračuna  izdvaja preko 5 mil. KM.

Zalagat ću se da naši zajednički interesi budu usmjereni na socijalnu politiku, stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj, značajniji poticaji u poljoprivredi, veća izdvajanja za branitelje i dr.

Koji infrastrukturalni projekti predstavljaju prioritet u Vašem radu na području  Općine Prozor - Rama?

Zahvaljujući suradnji i podršci predsjednika Vlade gospodina Nevenka Hercega odobrena sredstva za Srednju školu Prozor uložit će se u novi krov, termo izolaciju i sanaciju grijanja.

U suradnji s Ministarstvom prometa završava se dionica puta iznad Sopota a izavršena je i rekonstrukcija dionice Ripci – Jaklići.

Zajedničkim ulaganjima Županije i Općine,  ove godine planira se asfaltiranje dionice puta Prozor – Međugorje i puta kroz Sopot.

Također, nastojat će se stvoriti preduvjeti za izgradnju nove policijske postaje u Rami, a što podrazumjeva pribavljanje sve potrebite dokumentacije.

I naravno da ću zajedno s Općinskim odborom HDZ-a djelovati ne samo u pravcu osiguravanja sredstava iz Županije nego i  u uspostavljanju dijaloga u cilju konačnog stavljanja u funkciju staračkog doma na Šćitu na dobrobit svih žitelja Rame.

Možete li povući paralelu međustranačkih odnosa u strankama sa hrvatskim predznakom?

Stranke s hrvatskim predznakom u Županiji podržavaju zajedničke interese Hrvatskog naroda ostvarujući dobru suradnju i sa drugim političkim subjektima, a naročito bih bio zadovoljan kad bi se takvo ozračje prenijelo i na rad u općinskim tijelima vlasti.