Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici održanoj u ponedjeljak donijela je Odluku o davanju ovlasti predsjedniku Vlade HBŽ za potpisivanje Protokola o suradnji između Vlade HBŽ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Na sjednici su donesene odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a Petru Galiću da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazuma o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i s posla, isplati otpremnine za odlazak u mirovinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatnicima osnovnih škola na području HBŽ-a.

Također, ministru Galiću dana je suglasnost da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Sporazuma o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno-obrazovnog rada, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a.

Navedene Sporazume potpisat će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a, Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja BiH – Županijski odbor Hercegbosanske županije te Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola HBŽ-a, a važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 31. svibnja 2017. godine.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ-a.

Za predsjednika je imenovan Igor Mihaljević, za zamjenika predsjednika Predrag Todić, a za članove Upravnog odbora Marina Petrović, Dragiša Kovačević, Dražen Mihaljević, Nasko Selimović i Adrijana Brešić. Mandat članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ je tri mjeseca.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju dužnosti privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar Dijane Vještica Karanović na osobni zahtjev.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000 maraka Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla Mostar, kao financijska pomoć za izgradnju Studentskog doma za siromašnije studente, pučku kuhinju i centar za dijalog.

Vlada je, također, donijela Odluka o odobravanju iz tekuće pričuve Proračuna HBŽ 2000 maraka Zagrebačkom klubu livanjskih studenata za organiziranje "Sajma karijera Hercegbosanske županije".

Usvojena je i Odluka o odobravanju 2000 maraka za jednokratne novčanu pomoći udruzi Udruženje građanki "Grahovo" za projekt "Edukacijom do smanjenja malignih oboljenja kod žena".

Vlada HBŽ odobrila je 34.800 maraka Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, kao financijsku potporu Županijskom nogometnom savezu HBŽ-a, koja će biti sastavni dio programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za šport za 2017. godinu i namijenjena su za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova članova Županijskog nogometnog saveza Hercegbosanske županije za fiskalnu 2017. godinu.

Vlade HBŽ odobrila je 1700 maraka za putne troškove djelatnicima škola za sudjelovanje u projektu "Forest Eye" te 10.000 maraka Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja drugog dijela računa nabave službenog vozila za potrebe Zavoda za javno zdravstvo HBŽ, navodi se u priopćenju.