Sveučilište u Banjoj Luci proveo je istraživanje o konzumaciji duhanskih proizvoda u BiH i utjecaju povećanja trošarina na broj pušača u Bosni i Hercegovini.

Porezna politika predstavlja jedno od najučinkovitijih sredstava za smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda, što je potvrđeno u gotovo svim dosada provedenim istraživanjima. To znači da porast cijene od 50 posto dovodi do pada potražnje za cigaretama između 10 i 40 posto.
 
Cjenovni prag

– Potrošnja duhanskih proizvoda ima tendenciju stalnog pada od 2005. Nakon 2010. broj pušača pokazuje blagi pad i kod muške i ženske populacije. Konzumiranje duhanskih proizvoda posebno je zabrinjavajuće među mladima (15 do 18 godina) i iznosi više od 12 posto. Udio pušača u BiH je i dalje veći u odnosu na većinu zemalja članica EU-a, navodi se u istraživanju. Pušača muškaraca je 46,9 posto, a žena 28,5 posto.

Kvalitativno istraživanje Univerziteta u Banjoj Luci pokazuje kako trošarinska politika ne može utjecati na smanjenje populacije koja koristi duhanske proizvode, ali može na smanjenje potrošnje broja cigareta, piše Večernji.ba.

Pušači sami sebi kreiraju cjenovni prag za koji smatraju da će biti dovoljan za prestanak pušenja, ali se to pokazalo kao neučinkovito jer dovodi isključivo do smanjenja korištenja duhanskih proizvoda ili prilagođavanja rastu cijena. Prema studiji koju je radio mr. Borislav Vukojević, dio ispitanika rekao je da pušenje ne spada u kategoriju osnovnih ljudskih potreba te predstavlja luksuz. Zbog toga, prema njihovu mišljenju, treba imati takav status i predlaže nastavak rasta trošarina.

“Duhanski proračun”

Prema analizama, kućanstvo u kojem živi jedan prosječan pušač odvaja čak 5,4 posto kućnog proračuna za duhanske proizvode, što pokazuje da je to postalo luksuz.

To se nije moglo reći kad je kutija cigareta koštala nešto više od 1 KM. Novi rast trošarina je najavljen od 1. siječnja 2019. Institucije očekuju kako će doći do još većeg punjenja proračuna po ovoj osnovi, dok određen broj ljudi smatra da će novi rast cijena cigareta dodatno ojačati crno tržište.

Upravo u njemu veći broj ovisnika o nikotinu traži cigarete jer je kod njih cijena kutije manja od 2 KM.

Postoje i mišljenja kako je stalno povećanje trošarina osnažilo crno tržište duhana i gurnulo velik broj pušača u sivu zonu gdje kupuju duhanske proizvode.

UNO BiH dosad je zaplijenio nelegalna duhana u milijunskoj vrijednosti, a najavili su kako će nastaviti s pojačanim kontrolama.