Ustavni sud BiH na plenarnoj je sjednici odlučivao o nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je, među ostalim, odbio zahtjev Osnovnog suda u Derventi za ocjenu kompatibilnosti člana 97. stav 1. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske jer je utvrdio da je član 97. stav 1. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske u skladu sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je obavio i preliminarnu raspravu o proceduralnim pitanjima u vezi sa zahtjevom Mladena Bosića, predsjedajućeg Zastupničkog doma PS BiH, za ocjenu ustavnosti Odluke o usvajanju Jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine i Jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine.

Odluku u vezi s ovim zahtjevom Ustavni će sud donijeti na idućoj plenarnoj sjednici.

Djelomično je usvojen zahtjev dr. Bože Ljubića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedajućeg Zastupničkog doma PS BiH, za ocjenu ustavnosti odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Prijelaznoj i završnoj odredbi Izbornog zakona.

Naime, Ustavni sud BiH je utvrdio da odredba potpoglavlja B člana 10.12. stav 2. u dijelu: „Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakoj županiji" i odredbe poglavlja 20 - Prijelazne i završne odredbe Izbornog zakona nisu u skladu s članom I/2. Ustava BiH zato što očito impliciraju da pravo na demokratsko odlučivanje isključivo legitimnim političkim predstavljanjem neće biti utemeljeno na demokratskom izboru zastupnika u Dom naroda Federacije BiH onog konstitutivnog naroda koji predstavlja i čije interese zastupa, što je protivno načelu konstitutivnosti, odnosno ravnopravnosti bilo kojeg od konstitutivnih naroda.

Shodno tome, Ustavni sud BiH je, u skladu s članom 61. stav 4. Pravila Ustavnog suda BiH, naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi odredbu potpoglavlja B člana 10.12 stav 2. u dijelu: „Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakoj županiji" i odredbe poglavlja 20 - Prijelazne i završne odredbe Izbornog zakona BiH s odredbama člana I/2. Ustava BiH.

Ustavni sud BiH je usvojio i zahtjev Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH, i drugih „za rješavanje ustavnopravnog spora s entitetom RS" u vezi s Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma broj, te utvrdio kako navedena odluka o raspisivanju republičkog referenduma nije u suglasnosti s članom I/2. i članom VI/5. Ustava BiH zato što je tom odlukom utvrđeno referendumsko pitanje o kojem već postoji konačna i obvezujuća odluka Ustavnog suda kao institucije BiH, a takvu su odluku dužni poštivati sva tijela i institucije javne vlasti.

Ustavni sud je poništio rezultate referenduma održanog 25. rujna 2016. godine jer je referendum proveden na osnovu Odluke o raspisivanju republičkog referenduma za koju je Ustavni sud utvrdio kako nije u suglasnosti s Ustavom BiH.

Sve odluke o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama usvojene na sjednici bit će dostavljene podnositeljima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba), priopćeno je iz Ustavnog suda BiH. 

Prvi.tv