Umjesto najavljenog smanjenja troškova za plaće i broja zaposlenih u administraciji, Vlada Fadila Novalića u prethodnoj godini je postavila nove rekorde u obje kategorije, navodi se u analizi Istinomjera.

U svom obraćanju prije dvije godine premijer Novalić je kazao: 

"Prva mjera će biti donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru. Ova će mjera biti na snazi do daljnjeg, a namjera je prirodnim odljevom radne snage smanjiti broj zaposlenih, te tako smanjiti troškove po osnovu plaća."

Prema analizi Istinomjera, iako je moratorij na zapošljavanje u Federaciji BiH službeno bio na snazi i u protekloj godini, institucije koje se financiraju iz entitetskog proračuna dobile su 461 novog zaposlenika u 2016. godini. Ukupan broj zaposlenih u ovoj kategoriji tako se popeo na 7.360 i premašio broj od 7.157 zaposlenih u 2011. godini.

Ovo je ujedno i najveći skok u broju zaposlenih "na proračunu" zabilježen u prethodnih pet godina.

Usporedbe radi, u prethodnom je mandatu broj zaposlenih porastao za 132 osobe, a 2014. godine za skromnih 15 zaposlenika.

Podatak o broju zaposlenih i visini proračunskih rashoda za plaće i naknade u 2016. godini dostupan je u dokumentu koji je izradila Agencija za državnu službu FBiH, "Sistem državne službe u Federaciji BiH: Izazovi i perspektive", koji je nedavno predstavljen Vladi FBiH i usvojen na njenoj 94. sjednici.

Podaci o ostalim godinama preuzeti su iz revizorskih izvještaja o izvršenju proračuna FBiH.

Prema ovom dokumentu, zajedno s brojem zaposlenih, proporcionalno su rasli i troškovi njihovih plaća i naknada, u približno istovjetnom omjeru, gotovo 7%. Aktualna Vlada FBiH i ovdje je uspjela nadmašiti prethodnu, jer su ostvareni troškovi, u visini od 217,5 milijuna KM za plaće i naknade proračunskih korisnika u 2016. godini, također veći nego u bilo kojoj godini prošlog mandata.

Obećanje premijera Novalića, da će uvođenjem moratorija biti smanjen broj zaposlenih u administraciji, kao i troškovi plaća i naknada iz proračuna u 2016. godini, definitivno je prekršeno.