Federalna vlada je upoznata s informacijom o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019./20. godini u Federaciji BiH koja će, zajedno s predloženim preporukama, biti upućena vladama županija.

Analizom trenda od školske 2014./15. do 2019./20. godine uočljivo je smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole za 2.986 ili 13,41 posto.

Treba naglasiti kako je obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovu školu potpun ili gotovo potpun u Tuzlanskoj, Zeničko-dobojskoj, Bosansko-podrinjskoj, Sarajevskoj i Hercegbosanskoj , a evidentno je povećanje broja i u ostalim županijama.

Ukupan broj učenika osnovnih škola u Federaciji BiH za ovo razdoblje je manji za 12.585 ili 6,46 posto. Broj učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u FBiH u tekućoj godini, u odnosu na razdoblje 2014./15 – 2019./20. godina, prema podacima iz osam županija, manji je za 18,66 posto. Sličan negativan trend je prisutan i kada je riječ o podacima o ukupnom broju učenika srednjih škola u FBiH za razdoblje 2014./15 – 2019./20. godina.

Broj učenika srednjih škola u ovom razdoblju za Federaciju BiH, zasnovano na analizi podataka za osam županija, za tekuću školsku godinu smanjen je za 23,27 posto. U preporukama danim u ovoj informaciji je navedena potreba da svoj djeci predškolskog uzrasta bude osigurano uključenje u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, te da bude uspostavljen efikasan sustav evidentiranja djece koja se ne upisuju osnovnu i srednju školu i napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka.

Također, potrebno je razvijati i podržati programe naknadnog stjecanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osigurati određena sredstva za ovu namjenu iz federalne, županijskih i općinskih proračuna.

Federalno ministarstvo obrazovanja, u saradnji sa županijskim ministarstvima obrazovanja, treba nastaviti provoditi projekt nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i transformirati ga u redovit program za koji će se svake godine izdvajati sredstva iz federalnog i županijskih proračuna, a općine i županije svake godine u svojim proračunima trebaju izdvojiti dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, koji na to imaju pravo u skladu s važećom zakonskom regulativom,piše Večernji.ba

Neophodno je djeci s poteškoćama u razvoju osigurati neometan pristup i učešće u kvalitetnom predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i poboljšati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za stvaranje inkluzivnog okruženja za socijalizaciju, odgoj i obrazovanje sve djece.

S obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, predloženo je da viškovi kadra ne budu rješavani kreiranjem odjeljenja s malim brojem učenika, nego njegovim uključivanjem u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju kao asistenata u nastavi, priopćeno je iz Vlade FBiH.