Steritlitet i borba za potomstvo u Bosni i Hercegovine se još tretiraju kao tabu tema. Pandemija koronavirusa postavila je nove izazove, a u posljednje vrijeme sve je veći i broj udruga koje pružaju potporu parovima koji se bore sa sterilitetom, kako bi se što veći broj njih ostvario u ulozi roditelja.

Nakon četiri godine borbe za potomstvo i dvije neuspjele izvantjelesne oplodnje, Neda Josić postala je mama. Izazovi sa kojima se susrela motivirali su nju i još četiri žene da i u Bijeljini osnuju Udruženje „Bebac“ za podršku parovima koji se bore sa sterilitetom.

“Cilj nam je da skupimo što više olakšica za sve one koji se bore jer put je zaista težak i dug, ne samo psihološki, nego i financijski, potrebna je velika snaga za to,“ kazala je Josićeva.

 “Najteže od svega, prije svega žena ste i postoji i sa poslovne strane teži način, jer ženama nije priznato ni kada zdrave ostanu, s te strane nedostaje podrška,“ istakla je Josićeva.

U Bijeljini godišnje bude oko 30 prijava za izvantjelesnu oplodnju. Podrška nadležnih je često nedovoljna, jer sam postupak iziskuje brojne troškove.

“Budžetska stavka je negdje oko 25.000 KM, mi financiramo četvrti pokušaj, pošto prva tri financira fond,“ kazala je iz Gradske uprave Bijeljina Ljubica Mlađenović.

U jedinoj klinici u Republici Srpskoj u kojoj se obavljaju postupci izvantjelesne oplodnje kažu da parovi usprkos pandemiji, ulaze u postupak, jer su svjesni da je svako prolongiranje nepovoljna prognoza za ishod.

"Pacijenti nisu imali izraženu anksioznost, mi smo radili istraživanje anksioznost i korona u toku postupaka i tu smo dobili rezultate da su se pacijenti plašili ponovnog zatvaranja i da neće moći završiti proces” rekla je psihologinja Sanja Lukač.

Udruženja koja na nivou lokalne zajednice pružaju podršku parovima olakšavaju posao i liječnicima.

    “Ako postoji neka spoma između nas i njih, u ovom slučaju je to udruženje, pacijenti olaze spremniji, znaju šta da pitaju naše stručnjake i dobivaju kompletnu sliku i psihički budu spremni,“ kazala je glasnogovornica”Medico S” Danijela Filipović.

Pored Bijeljine, slična udruženja postoje u Trebinju, Zvorniku i Doboju i kroz njihov angažman i suradnju sa svim ustanovama i institucijama u lancu borbe za potomstvo rođeno je oko 300 beba.