Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je da na njezin zahtjev povlači lijek Deksketoprofen JGL 25 mg filmom obložene tablete.

Riječ je o lijeku protiv bolova tvrtke Jadran Galenski laboratorij d.d te da se povlačenje provodi do razine ljekarni.

Serija lijeka povlači se jer je prilikom ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova (OMCL) HALMED-a ustanovljen rezultat izvan specifikacija za parametar oslobađanje djelatne tvari. Predmetna neispravnost potencijalno može utjecati na smanjenu učinkovitost navedene serije lijeka, međutim sigurnost pacijenata nije ugrožena.

Trenutačno je u prometu dostupan drugi lijek istog sastava i jačine drugog proizvođača, stoga povlačenje predmetne serije lijeka ne utječe na redovitu opskrbu tržišta, navode iz HALMED-a.

U slučaju ikakvih pitanje u vezi trenutne terapije, bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku.