U Proračun Federacije Bosne i Hercegovine do danas nije uplaćena niti jedna konvertibilna marka bilo kakvih donacija namijenjena za saniranje posljedica prirodne nesreće. Priče o nekakvim stotinama milijuna maraka doniranih sredstava uplaćenih na račune FBiH potpuna su izmišljotina, koja predstavlja klasičnu zloupotrebu javnog prostora. Novac koji je obećan kao pomoć BiH na srpanjskoj donatorskoj konferenciji nije još uvijek u bilo kojem iznosu uplaćen u Proračun FBiH, priopćeno je danas iz Ureda za informiranje nezakonite Vlade F BiH, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

HMS podskeća da je na kraju donatorske konferencije održane 16. srpnja ove godine u Bruxelessu povjerenica za humanitarnu pomoć Europske komisije Kristalina Georgijeva priopćila da je za otklanjanje posljedica poplava u BiH i Srbiji prikupljeno 1,8 milijardi eura, što je nadmašilo očekivanja. Georgijeva je precizirala da je od ukupno prikupljenih sredstava 892 milijuna eura namijenjeno za BiH, za Srbiju 995 milijuna eura.

Jedina financijska sredstva koja su do sada uplaćena u Proračun FBiH, s namjenom pomoći u saniranju posljedica prirodne nesreće su 92 milijuna KM dodatnih kreditnih sredstava koje je uplatio Međunarodni monetarni fond, tvrdi u priopćenju Ured za informiranje Vlade F BiH.

Ovaj novac je odlukom Parlamenta FBiH, a na prijedlog Vlade, raspoređen u drugom rebalansu Proračuna FBiH za 2014. godinu tako da je 25 milijuna KM doznačeno Federalnom Zavodu PIO/MIO za održavanje likvidnosti i redovnu isplatu mirovina, što je knjiženo kao otplata verificiranog duga prema Zavodu PIO/MIO, da je 27 milijuna KM predviđeno u Proračunu za sanaciju pada prihoda od neizravnih poreza, a 40 milijuna KM stavljeno na raspolaganje županijama pod uvjetima koje propisuje MMF.

Prije toga, prvim rebalansom Proračuna FBiH za 2014. godinu osigurana je interventna pomoć u iznosu od 10 milijuna KM, koja je u dva navrata upućena općinama i županijama, te dodatnih 10 milijuna KM za Civilnu zaštitu FBiH, te 4,4 milijuna KM u rezervi Proračuna FBiH namijenjena za iste svrhe. Pored ovoga, Vlada FBiH donijela je odluku o moratoriju otplate subsidijarnih kredita za Tuzlansku, Sarajevsku, Zeničko – dobojsku i Posavsku županiju u iznosu od 54 milijuna KM u razdoblju od tri godine. Ta sredstva su dakle oslobođena ovim županijama i mogu biti usmjerena za potrebe obnove i sanacije.

Vlada FBiH je praktično sve programe utroška sredstava koji se realiziraju iz ovogodišnjeg Proračuna prilagodila situaciji u kojoj smo se našli i najveći dio sredstava odvojila i usmjerila za projekte obnove. Radi se o kumulativno nekih 20 milijuna KM, od kojih se dobar dio već realizira na terenu za različite namjene. Tako su, primjerice, programi Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice usmjereni za obnovu i izgradnju kuća, a programi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za pomoć gospodarskim subjektima koji su pretrpjeli štete.

Samo na osnovu ova dva programa za pomoć, koji se već provode na terenu, izdvojeno je više od 12 milijuna KM. Pored ovoga, veoma su bitne aktivnosti koje kontinuirano provode druge institucije FBiH poput Federalne uprave civilne zaštite, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog Zavoda za zapošljavanje i Razvojne banke FBiH. Pored ostalog u Razvojnoj banci Federacije BiH je, na temelju odluke Vlade FBiH, formirana posebna kreditna linija za firme koje su stradale u poplavama sa uvjetima da je rok otplate kredita 36 mjeseci, kamatna stopa 2 posto, a grace razdoblje 6 mjeseci. Također, osiguran je reprogram postojećih kredita uz dodatni grace razdoblje od 12 mjeseci i petogodišnji produžetak roka za otplatu kredita, navodi se u priopćenju Ureda za informiranje Vlade F BiH.

Vlada FBiH je, dakle, u protekla tri mjeseca svojim odlukama osigurala , što izravno što neizravno, sredstva od nekih 100 milijuna KM usmjerena za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće i najveći dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na terenu. Na prijedlog Vlade FBiH usvojena su i tri zakona čiji cilj je kreiranje okvira za aktiviranje svih domaćih resursa i njihovo usmjeravanje za programe sanacije šteta pretrpljenih usljed prirodne nesreće.

Radi se o Zakonu o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom i Zakonu o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, gradova i općina na nastradalim područjima.

Upravni odbor Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće donio je odluke o usmjeravanju 9 milijuna KM prikupljenih na poseban donatorski račun Fonda. Od ovog iznosa 4 milijuna KM prebačena su općinama za namjenu obnove oštećenih stambenih objekata korisnicima koje odaberu općine. Dva milijuna KM izdvojena su u jednakom iznosu za Tuzlansku i Zeničko-dobojsku županiju za izgradnju kuća za obitelji čije kuće su srušene usljed klizišta, koje odaberu županijske i općinske vlasti.

Dva milijuna KM izdvojena su za pomoć malim gospodarskim subjektima koje treba da odaberu nadležne institucije županija koji su pretrpjeli štetu u svibanjskim i poplavama u kolovozu, dok je milijun KM odvojen za projekte obnove infrastrukture i realizirat će se na temelju projekata koje pripreme nadležne županijske i općinske vlasti.

Osim ovoga, bitno je naglasiti kako se privode kraju aktivnosti oko operacionalizacije kredita Svjetske banke od nekih 47 milijuna KM namijenjenih za saniranje šteta, od čega je za iznos od 15,01 milijun KM već donijeta odluka o dodjeli sredstava općinama, i on će biti uplaćen čim novac bude operativan. Ističu da su vlasti FBiH provele sve potrebne aktivnosti kako bi ova sredstva učinile dostupnim, ali se još uvijek čeka na okončanje procedura Svjetske banke i nižih nivoa vlasti.

Na kraju, napominju da se sva donatorska sredstva koja su do sada usmjerena ka BiH, na temelju obećanja sa donatorske konferencije, realiziraju putem UNDP-a u BiH i vlasti Federacije BiH nisu ni na koji način uključene u implementaciju ovih sredstava. Vlada FBiH vrlo odgovorno i transparentno provodi aktivnosti na obnovi. Cijene svačiju pomoć u ovom procesu, a svima onima koji iz bilo kojih razloga šire dezinformacije o utrošku sredstava poručuju da zaslužuju samo prezir i najoštriju osudu, navodi se na kraju priopćenje iz Ureda za informiranje Vlade FBiH./HMS/