Tužitelj iz Odjela za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima Tužiteljstva BiH koordinirao je aktivnosti u suradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH i Graničnom policijom BiH, koji su prilikom kontrole robe i putnika redovne autobusne linije na graničnom prijelazu Brod detaljnim analizama otkrili i identificirali žrtvu međunarodne trgovine ljudima.

Kako je priopćeno iz Tužiteljstva BiH, identificirana žrtva je petogodišnja djevojčica koja se nalazila u pratnji stranog državljanina, koji je po nalogu postupajućeg tužitelja zadržan u Službi za poslove sa strancima BiH, a žrtva je u skladu s  pravosudnim smjernicama za zaštitu žrtava trgovine ljudima adekvatno zbrinuta i smještena u sigurnu kuću.

Žrtvi je, navodi se, dodijeljen specijalni staratelj za djecu strane državljane bez pratnje i žrtve trgovine djecom.

''Navedena djevojčica, nalazi se u bazi potraga za osobama za kojima tragaju međunarodne institucije, te je postupajući tužitelj u stalnoj komunikaciji s nadležnim tužiteljstvom i policijom u Wiesbaden, Njemačka, a poduzimaju se aktivnosti na realizaciji vraćanja djeteta majci'', priopćilo je Tužiteljstvo BiH.