Središnja banka Bosne i Hercegovine (SBBiH) objavila je statistiku direktnih stranih investicija za 2017. godinu, koja pokazuje da je priliv direktnih stranih investicija u 2017. godini iznosio 777,7 milijuna KM, odnosno 2,5% BDP-a. Priliv direktnih stranih investicija u 2017. godini veći je za 213,6 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija u 2017. bilo je iz Austrije (186,8 milijuna KM), Hrvatske (102,0 milijuna KM), Slovenije (101,7 milijuna KM), Švicarske (58,7 miliuuna KM) te Srbije (53,9 milijuna KM).

Promatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizirano u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti (bankarski sektor) u iznosu od 261,2 milijuna KM, u oblasti trgovine na malo u iznosu od 110,2 milijuna KM, zatim 64,2 milijuna KM u oblasti proizvodnje i opskrbe električnom energijom te 50,7 milijuna KM u oblasti proizvodnje baznih metala, i u proizvodnji motornih vozila 46,5 milijuna KM. U ukupan rezultat ulaze i odlivi investicija, pri čemu je najveći odliv u oblasti proizvodnje pića u iznosu od 35,6 milijuna KM.

Na kraju 2017. godine, stanje direktnih stranih investicija je iznosilo 13,45 milijardi KM, od čega se najveći dio od 66,1% odnosi na vlasničke udjele. Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,6 milijardi KM), Hrvatsku (2,3 milijarde KM) i Srbiju (2,0 milijardi KM).

Kada je riječ o izlaznim stranim direktnim investicijama iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo, u 2017. godini tijekovi investiranja u inozemstvo iznosili su 132,0 milijuna KM. Iznos investicija u inozemstvo u 2017. godini veći je za 70,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu kada su izlazne investicije zabilježile iznos od 61,7 milijuna KM. Kao posljedica investiranja u proteklim godinama, ukupno stanje domaćih investicija u inozemstvu iznosi 872,8 milijuna KM.

U skladu s politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka, s objavljivanjem podataka za 2017. godinu izvršene su revizije i za dvije prethodne godine, priopćeno je iz SBBiH.