Uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu jasno je definiran zakonima pa tako i osobe u ovu zemlju mogu uvesti isključivo robu za svoju osobnu upotrebu. To se cijeni po količini i vrsti robe koju unosi sa sobom u carinsko područje BiH neko fizičko lice.

Kako je rečeno za portal "Avaza" iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, roba nekomercijalnog karaktera je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, osobnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili osobe koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima.

Oslobađanje od plaćanja
Kako propisuje Zakon o carinskoj politici u BiH, u skladu s članom 207., od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se osobni prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u osobnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti. Uvjeti i postupak za navedeno oslobađanje regulirani su članovima 34. i 35. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

Kada je u pitanju oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina postoje određena odobrenja, uz količinska ograničenja po putniku i danu.

Kada je u pitanju duhan i duhanski proizvodi, to su sljedeća ograničenja, do 200 cigareta ili do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda.

Uvoz alkohola također je ograničen i to s učešćem alkohola većim od 22 posto volumena, ili nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80 posto volumena i više: jednog litra, ili s učešćem alkohola 22 posto volumena i manje: dvije litre ili odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića. Ako uvozite mirno vino, količina je 4 litra, dok je za pivo određeno 16 litara.

Odobravanje usmeno

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u osobnom prtljagu putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka po putniku i danu, nezavisno od vrste prijevoznog sredstva kojim putnik putuje.

Kako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje za portal „Avaza“, u navedenu vrijednost ne uračunava se naprijed nabrojana roba (duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo).

Vrijednost osobnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za osobne potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene navedenog oslobađanja.

Za robu koja se nalazi u osobnom prtljagu putnika postupajući carinski službenik, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava usmeno.

Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika a koja ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, oslobođena je i od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost i akcize, a sve u skladu sa zakonima.

Pa tako, naprimjer, ako je vrijednost jednog predmeta, poput novčanika, bunde, torbe ili nekog drugog veća od 600 KM, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica.

Još jedan primjer za to je ako putnik unosi televizor carinske vrijednosti 800 konvertibilnih maraka, onda se ne može izvršiti podjela vrijednosti te robe pa da se na vrijednost od 600 KM roba oslobodi od plaćanja uvoznih dažbina, a da se na dio vrijednosti od 200,00 KM obračunaju i naplate dažbine, nego će carinski organ obračunati i naplatiti uvozne dažbine i druge indirektne poreze na cjelokupnu carinsku vrijednost predmetnog televizora od 800 KM.

Primjer za to je i kada četiri putnika u motornom vozilu uvežu jedan predmet carinske vrijednosti 2.400 KM, te zahtijevaju primjenu povlastice. Tada se ne može odobriti povlastica, već se uvozne dažbine i drugi indirektni porezi obračunavaju na ukupnu carinsku vrijednost tog predmeta).

S druge strane pravna lica koja su registrirana za vanjskotrgovinsko poslovanje i koja se bave privrednom djelatnošću u BiH mogu uvoziti robu potpuno slobodno i bez ograničenja (osim roba za koje je potrebno pribaviti posebne dozvole, odnosno roba koje se nalaze na spiskovima zabrana i ograničena).