Tužiteljstvo BiH je zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da izrekne strožiju kaznu Nihadu Bojadžiću osuđenom na godinu dana zbog zločina nad ratnim zarobljenicima u Jablanici, kao i ukidanje oslobađajućeg dijela presude. Obrana je zatražila da bude oslobođen osuđujućeg dijela, a da se oslobađajući dio presude potvrdi.

Sud BiH je u travnju prošle godine proglasio Bojadžića krivim da je, kao zamjenik zapovjednika odreda 'Zulfikar' Armije BiH (ABiH), sredinom srpnja 1993. naredio vojniku po nadimku Deba da pretuče zarobljene pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Karla Marića i Franju Ramljaka, u muzeju 'Bitka na Neretvi'.

Bojadžić je proglašen krivim i da je u bazi odreda 'Zulfikar' u Donjoj Jablanici u rujnu 1993. godine pucao oko glave svjedoku Marinku Drežnjaku dok ga je ispitivao o oružju.

Tužiteljstvo je zatražilo da se ukine dio presude kojom je Bojadžić oslobođen dijela optužbi. Tužitelj Sedin Idrizović je kazao kako je 14 svjedoka Tužiteljstva potvrdilo da je optuženi bio 28. srpnja 1993. godine u Jablanici i počinio kaznene radnje, te kazao kako je S-1 na okolnosti alibija na neuvjerljiv način govorio da je optuženi bio tog dana u Sarajevu.

"Svjedoci Obrane su imali težak zadatak, a to je da nakon 20 godina kažu jesu li vidjeli optuženog 28. srpnja 1993. u Sarajevu", rekao je Idrizović, prenosi BIRN.

Braniteljica Vasvija Vidović istaknula je da 'nikada nije vidjela tako fundamentalno netočno interpretiranje dokaza', dodavši da je tužitelj potpuno pogrešno interpretirao iskaz svjedoka S-1.

Govoreći o 14 svjedoka koje je Tužiteljstvo pomenulo, Vidović je istaknula da nitko do tih svjedoka nije poznavao Bojadžića, te da uopće nisu suglasno svjedočili, kao i da u ranijim iskazima nisu pomenuli optuženog. "Ne samo da smo doveli u sumnju navode optužnice, nego smo kao kamen učvrstili alibi optuženog", rekla je Vidović.

Osvrćući se na bitne povrede postupka, Vidović je ukazala na povredu prava na obranu usljed istovremenog vođenja više postupaka protiv optuženog, činjenice da nije bio obaviješten o krucijalnim elementima kaznenog djela, prebacivanja tereta dokazivanja na Obranu, te ograničenja u pogledu unakrsnih pitanja.

Prema riječima Vidović, izreka osuđujućeg dijela presude je nerazumljiva. Obrana je navela da je Sud pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, te da je uvjerena da će Apelaciono vijeće utvrditi da Bojadžić nije odgovoran za djela za koja je proglašen krivim.

U drugom predmetu pred Sudom BiH Bojadžić je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstava hrvatskih civila i vojnika u selu Trusina kod Konjica. Bojadžić nije psisustvovao izlaganju žalbi zbog lošeg zdravstvenog stanja. Apelaciono vijeće je svoju odluku donijeti naknadno.

bljesak.info