Služba za civilnu zaštitu općine Konjic pripćila je sinoć da su tri osobe sa područja općine Konjic ozdravile, a koje su ranije bile pozitivne na nazočnost kornavirusa COVID-19.

U obavještenju je navedeno da su u subotu dana uzeti uzorci od 12 osoba sa područja općine Konjic koji su testirani na nazočnost koronavirusa COVID-19.

Od 12 testiranih uzoraka 4 uzorka su pozitivna na nazočnost koronavirusa.

Osobe kod kojih je utvrđena nazočnost koronavirusa su uži članovi obitelji prethodno oboljelih, navedeno je u obavještenju.