Nakon dugog i hladnog perioda, zadnjih nekoliko dana donijeli su iznadprosječno toplo vrijeme i buđenje biljnog i životinjskog svijeta.

Iako se ne viđaju baš često, toplina je pokrenula i zmije. Kud je pošla ova s fotografije, možemo samo pretpostavljati.

Zmija s fotografije nije otrivnica, imajte u vidu da u ramskom kraju obitava nekoliko zmija otrovnica, pa stoga preporučamo oprez svima.

Fotografija je uslikana u blizini brane HE Rama, a čitatelj nam je rekao da je Blavor (lokalni naziv Smocelj) veći od metra.