Uz jezero na sred Rame
Samostan i crkva sveta
Ramsku povijest kazuju nam
Kroz daleka teška ljeta

Tu ponosni Ramac živi
I bori se stoljećima
Razišli se svud po svijetu
Al i doma još nas ima

Ne možeš je zaobići
A kad dođeš moraš stati
To je Rama raj zemaljski
Prijatelju moraš znati

Bojali se nikad nismo
Il imali il nemali
Ramsku djecu rađali smo
Životu se radovali

Pet nam puta crkvu pale
Sve izgori do temelja
Ali Ramska tvrda vjera
Ne da svoga Spasitelja

Paleć crkvu mislili su
U Ramcima ubit volju
Ali Ramci grade novu
I još veću i još bolju

Autor: Ivan Čuljak, Rovišće