Imajući u vidu politički i ekonomski utjecaj, kao i sposobnosti obavještajnih službi, koja zemlja, po vašem mišljenju, utiče na izbore u drugim zemljama? Na ovo pitanje Sputnika odgovorilo je 3.228 ispitanika u Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Poljskoj.

Anketu je za Sputnik News provela najstarija francuska kompanija za istraživanje javnog mnijenja Ifop od 20. do 27. rujna 2017. godine. Prema rezultatima istraživanja, više od 40 posto stanovnika Francuske, Njemačke i Poljske (43 posto Francuza i Poljaka i 41 posto Nijemaca) i trećina Britanaca (33 posto) smatra da SAD vrše utjecaj na izbore u drugim zemljama. Manje od 30 posto stanovnika kontinentalne Europe (29 posto Poljaka, 28 posto Nijemaca i 27 posto Francuza) i 21 posto Britanaca slaže se da Rusija utiče na izbore.

Zanimljivo je da je u Velikoj Britaniji najveći postotak onih koji smatraju da se EU miješa u na izbore u drugim zemljama: na primjer, 18 posto Britanaca ima ovo mišljenje u usporedbi s 8 posto Francuza, 10 posto Nijemaca i 12 posto Poljaka. Mladi (ispod 35 godina) češće od starijih generacija (više od 35 godina) smatraju da SAD utječu na izbore: 49 posto prema 41 posto u Francuskoj, 55 prema 36 posto u Njemačkoj, 39 prema 30 posto u Velikoj Britaniji i 51 prema 39 posto u Poljskoj.

Ljudi s višim obrazovanjem više nego oni koji imaju niže obrazovanja smatraju da SAD utječu na izbore u drugim zemljama: 46 prema 39 posto u Francuskoj, 47 prema 37 posto u Njemačkoj, 34 prema 22 posto u Velikoj Britaniji i 53 s prvim stupnjem visokog obrazovanja prema 42 posto u Poljskoj. Ako se govori o rezultatima po zemljama, u Francuskoj pristalice ljevičarskih pogleda više od desničara — pristalica Nacionalnog fronta i stranke Modern — smatraju da SAD utiječu na izbore u drugim zemljama (50 u odnosu na 42, 43 i 44 posto respektivno).

U Berlinu i Istočnoj Njemačkoj, češće nego u Zapadnoj Njemačkoj razmišljaju o utjecaju SAD na izbore u drugim zemljama (48 posto i 46 posto prema 39 posto). U Velikoj Britaniji o utjecaju SAD misle više nego u Londonu (28 posto naspram 35 posto na sjeveru i u Wallesu, 34 posto na istoku i jugu prema 28 posto u Londonu). Što se tiče Poljske, desničari i centristi više nego ljevičari razmišljaju o utjecaju Sjedinjenih Američkih Država (44 i 43 prema 38 posto).