Radi rješavanja najtežih socijalnih statusnih pitanja branitelja u utorak će se u Vladi Federacije BiH sastati predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i Koordinacije braniteljskih udruga da bi razgovarali o sporazumu Vlade i braniteljskih organizacija o očuvanju dostignutog opseg financijskih sredstava na poziciji resornog ministarstva.

Najavio je to federalni ministar Salko Bukvarević na današnjoj press konfereciji u Vladi FBiH pojašnjavajući da je cilj postizanja sporazuma da se "na poziciji resornog ministarstva financijska sredstva u sljedećih pet godina ne umanjuju, a da iz svih sredstava, koje imamo kao uštedu na godišnjoj razini od 6 do 7 milijuna KM preusmjeri na poziciju transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja".

''Na prvom mjestu tu bi bili demobilizirani branitelji koji imaju više do 60 godina i nemaju nikakavih drugih primanja'', kazao je Bukvarević.

Ministarstvo će sutra predložiti da navedeni sporazum ponovno dođe na dnevni red sjednice Vlade FBiH, na kojoj pri prvom čitanju ovog akta su ministri iz HDZ-a bili protiv, a ministri iz SBB-a ostali suzdržani.

''Očekujemo na sutrašnjem sastanku da vidimo koje su tu primjedbe i možemo li ih popraviti u sporazumu'', istaknuo je Bukvarević, koji smatra da je prihvaćanje sporazuma jedino realno moguće rješenje da se sredstva koja ostaju na poziciji resornog ministarstva preusmjere prema najtežim socijalno statusnim pitanjima ili prema onim kategorijama kojima treba pomoći.

Uzimajući u obzir da Federacija na godišnjoj razini izdvaja 570 milijuna KM za braniteljsku kategoriju i da se taj iznos ne može povećavati naglašava da se mogu ''samo tražiti određena sredstva unutar te pozicije i prerasporediti prema demobiliziranim braniteljima i drugim braniteljskim kategorijama".

Ovaj sporazum je definirao da predstavnici braniteljskih organizacija predlože koje su to kategorije koje su najugroženije i prema kojima će se svake godine vršiti transferiranje novca. Tekst Sporazuma usuglašen je s koordinacijom braniteljskih organizacija Armije BiH i HVO-a.

''Sporazumom je predviđeno da Vlada svake godine donese odluku o raspodjeli tih sredstava na prijedlog braniteljskih udruga. Smatramo da je to izlaz i rješenje jer Zakon o pravima demobiliziranih branitelja ne može proći proceduru i dobiti suglasnost Federalnog ministarstva financija. Vrijeme prolazi, a ljudi su u stanju socijalne potrebe, među kojima su i demobilizirani branitelji koji danas prosvjeduju ispred Vlade'', rekao je Bukvarević.

Ujedno resorni ministar poručio je demobiliziranim braniteljima iz Tuzlanske županije, koji su prije nekoliko dana pješke krenuli u Sarajevo i stigli ispred zgrade Vlade FBiH da su predstavnici ministarstva otvoreni za razgovore.

''Usvojen je njihov zahtjev da se u zakonu o osnovnim pravima branitelja definira uspostava registra branitelja i objava registra branitelja i registra korisnika. Od 1. siječnja imamo uspostavljen registar korisnika od 95.000. Drugi korak ka uspostavi registra branitelja predstavlja zakonska izmjena, koju je utvrdila Vlada i uputila Parlamentu FBiH'', kazao je Bukvarević.

Također, kroz zakonsko rješenje, naglasio je, da se mora definirati i uspostavljanje jedinstvene braniteljske organizacije, što je jedan od zahtjeva branitelja koji danas prosvjeduju ispred Vlade.

Osim toga, Ministarstvo je podržalo i inicijativu da se usvoji zakon o braniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja, koji je usvojen u formi nacrta u oba doma Parlamenta FBiH.

''Upravo je danas obavljena javna rasprava u Orašju, te ostaje još u Sarajevu. Na taj način završit će se javne rasprave do 30. lipnja o ovom zakonu, koji bi trebao definirati reprezentativnost onih koji predstavljaju branitelje'', rekao je Bukvarević na press konferenciji u Vladi FBiH.