Nakon što je Europska unija postavila 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti da bi se izdala preporuka za otvaranje pregovora o pristupanju, bh političari po tko zna koji put emitiraju neslaganja.

Traži se, između ostalog, ukidanje veta prilikom glasanja, usvajanje uredbe koja će omogućiti državi preuzimanje nadležnosti nižih razina vlasti, te rješavanje pitanja stranih sudaca u Ustavnom sudu BiH.

Za sve pobrojano, u oba entiteta, nema kompromisa.