Kemijske veze među atomima i njihovo spajanje u molekule osnova je nastanka gotovo svega u svemiru.

Iako za njihovo postojanje znamo već gotovo cijelo stoljeće, a ponašanja atoma možemo ispitati do u detalje, do sada proces spajanja atoma nije bio izravno snimljen. No, napretkom elektronskih mikroskopa i nanotehnologije i to se promijenilo.

Znanstvenici sa sveučilišta Nottingham objavili su priloženi video zapis na kojem se, u trajanju od 18 sekundi, vide pojedinačni atomi kako se dva puta spajaju i razdvajaju, prenosi Bug.

Riječ je o atomima rijetkog teškog metala renija zarobljenima unutar ugljikove nanocjevčice čija je stijenka debljine tek jednog atoma. Cilindar u kojem su se atomi nalazili promjera je oko 2 nanometra.

Osim snimke, dakako, objavljen je i znanstveni rad o snimanju stvaranja metalnih veza među atomima.

Snimka je nastala uz pomoć transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM). U tom se uređaju umjesto fotona koristi snop elektrona koji se propušta kroz preparat, u ovom slučaju ugljikove nanocjevčice koje su poslužile kao testna cijev za "zarobljene" promatrane atome.

Na snimci je u stvarnom vremenu vidljiv "ples" atoma renija te stvaranje molekule Re2. Jedan atom renija mjeri tek 205 pikometara, odnosno 0,205 nanometara.