Redovne mjere obrane od poplava aktivirane su jutros na rijekama Trebižatu i Buni. Agencija za vodno područje Jadranskog mora donijela je odluku o proglašenju početka redovnih mjera obrane od poplava na poplavnom području rijeka Tihaljina, Mlade i Trebižat i rijeke Vrioštice (općina Ljubuški). Mjere aktivne odbrane od poplava se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Vodostaj rijeke Trebižat u mjestu Humac je 296 cm a redovna obrana od poplava je 280 cm, vodostaj Bune je 276 cm, a redovita obrana od poplava je 265 cm. Inače, porastao je vodostaj i rijeke Neretve i Bregave. Vodostaj Neretve jutros je bio 751 cm, dok je redovita obrana od poplava 850 cm. Vodostaj Bregave je 103 cm, dok je redovita obrana od poplava 110 cm. Količina padavina u protekla 24 sata u Mostaru je 28 l/m 2 , Neumu 25 l/m 2 , Stocu 14 l/m 2 , Ivan Sedlu 22 l/m 2 .