Pjesma “Pradidove riči” nastala je u toplom ozračju mnogobrojne obitelji Krstanović (Mateja, Iva, Lucija, Ružica, Ante, Stipe, Ivan te Marija) uz Jakova Petričevića. Pjesma je nastala u sklopu nedavno organiziranoga “Susreta mladih Šuičana”.

Glazba: Mateja Krstanović
Tekst: Mateja i Iva Krstanović
Aranžman: Antonio Tkalec
Vokali: Ante, Mateja, Stipe, Lucija, Iva, Ružica, Ivan Krstanović Marija i Jakov Petričević
Violina: Lucija Krstanović
Video produkcija i montaža: Šimun Petričević
 

Tomislavcity.com